Jyväskylän Energian Talo a

Jyväskylän Energian Talo a

Talo a havainnekuva
Pilotoitu ratkaisu
Kysyntäjouston mahdollistavat taloautomaatioratkaisut uudessa omakotitalossa.
Alkoi/päättyi
2014-
Kontaktihenkilö

Janne Pirttimäki, Tytti Laitinen, Annukka Toivanen, Merja Heinonen, Jyväskylän Energia @jenergia.fi

Keitä mukana
Jyväskylän Energia, Aidon Oy, Ouman Oy, inPulse Works Oy, Säätö ja Asennus Grav Oy
Tiivistelmä

Jyväskylän asuntomessuille rakennettu Talo a pilotoi sähkön ja lämmön kysynnänjoustopalvelua. Energian käyttö painottuu mahdollisimman paljon niihin vuorokaudenaikoihin, joina kulutus on vähäistä ja energia edullista. Kysyntäjoustoon käytettävä automaatio ohjaa laitteita ja järjestelmiä, jotka voivat olla toiminnassa muutaman tunnin jaksoissa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, kuten lämminvesivaraaja ja kiinteistön lämmitys. Rakennuksen omistaja ja käyttäjä ovat olleet aktiivisesti mukana talon järjestelmien kehitystyössä.

Jyväskylän Energian tietoverkot tuovat kotiautomaatiolle informaation lähivuorokausien säästä ja ennakkotiedot tuntikohtaisista energiahinnoista. Näiden perusteella kodin laitteistot ratkaisevat, miten kulutukseltaan joustaviksi määritellyt toiminnot käynnistyvät ja sammuvat. Kotiautomaatio auttaa päivittäisessä energiansäästössä ja sen avulla voidaan myös ohjata erillisiä valaisinryhmiä tai autolämmitystä. Lisäksi kotiautomaatiojärjestelmä sisältää esimerkiksi murto- ja vesivuotovalvonnan. Etähallinnan käyttöliittymiä ovat matkapuhelimet, tablettitietokoneet ja tietokoneet, joilla voi tarvittaessa muuttaa toimintojen asetuksia.

Talon aurinkokeräimet tuottavat osan talouden tarvitsemasta lämmitysenergiasta. Talo a:n erikoisuutena asukkaat voivat seurata kotiautomaatiojärjestelmän avulla myös kaukolämpö-, aurinkolämpö- ja maajäähdytysjärjestelmien toimivuutta. Käyttäjien kannalta oleellista on myös aurinkolämmön ja maajäähdytyksen hyödyntäminen rakennuksen lämmönjakoverkossa vesikiertoisilla kattosäteilypaneeleilla. Ylimääräistä lämpöä voidaan johtaa kohteesta muidenkin kaukolämmittäjien hyödynnettäväksi Jyväskylän Energian kaukolämpöverkkoon. Talo a:n antamia kokemuksia hyödynnetään muun muassa Jyväskylän Kankaan vanhalle tehdasalueelle rakennettavan asuinalueen suunnittelussa.

Arviointi

?

Rahoitus
?
Paikkakunta
Jyväskylä
Teknologioiden sijainti