Tarmo+

Tarmo+ banneri
Lähde: Ekokumppanit
Pilotoitu ratkaisu
Taloyhtiölähtöistä korjausrakentamisen opastusta, eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden verkottamista sekä hyvien käytäntöjen tunnistamista ja levittämistä innovatiivisin keinoin.
Kontaktihenkilö

Projektipäällikkö Tiina Sahakari, Ekokumppanit Oy, tiina.sahakari [at] tampere.fi

Keitä mukana
Ekokumppanit Oy, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto, Tampereen Vesi, Tampereen Sähkölaitos, kymmeniä tamperelaisia yrityksiä/organisaatioita/oppilaitoksia, tamperelaisia taloyhtiöitä
Tiivistelmä

TARMO+ (Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi) -hankkeen tavoitteena on auttaa taloyhtiöitä suunnittelemaan ja tekemään laadukkaita korjausprosesseja. Hanke tähtää energiatehokkaaseen vähähiiliseen kiinteistönpitoon ja korjausrakentamiseen sekä siihen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kysynnän ja tarjonnan parantamiseen. Hanke järjestää taloyhtiöille puolueetonta ja maksutonta toimintaa, teemoina energiatehokas korjaaminen ja kiinteistönpito, täydennysrakentaminen ja hyvä asuminen.

Hankkeessa lähdetään liikkeelle taloyhtiöiden tarpeista. Hyvän asumisen illat ovat asuinalueiden taloyhtiöille, kiinteistönpidon ja korjaamisen asiantuntijoille ja alueiden kehittäjille suunnattuja keskustelutilaisuuksia, joissa alustetaan ja keskustellaan taloyhtiöiden onnistuneista remonttikokemuksista ja parhaista ratkaisuista. Täydennysrakentamisen työpajoissa kootaan yhteen kaikki täydennysrakentamiseen liittyvät tahot: kaupunki, rakennusliikkeet, suunnittelijat ja asiantuntijat. Yhteistyössä kehitetään ratkaisuja täydennysrakentamisen haasteisiin. Hankkeessa edistetään ryhmäkorjauksia muun muassa työpajojen avulla sekä ylläpitämällä karttaa, josta lähellä toisiaan sijaitsevat korjaushankkeet voivat löytää toisensa. Hanke tukee myös energiaeksperttitoimintaa, jossa koulutetaan vapaaehtoisista asukkaista ja isännöitsijöistä paikallisia energia-asiantuntijoita. Lisäksi hanke auttaa taloyhtiöitä ja seudun yliopistoja löytämään yhteisiä kohteita opiskelijatöihin.  

Tamperelaisissa taloyhtiöissä on toteutettu useita korjausrakentamisen hankkeita, joilla asumisen kuluja ja energiankulutusta on saatu laskettua. TARMO+ -hanke esittelee onnistuneita esimerkkejä verkkosivuillaan.

Arviointi

Hankkeen toteutumista arvioidaan hankesuunnitelman toteutumiseen perustuvan raportoinnin sekä ohjausryhmätyöskentelyn perusteella.

Rahoitus
EAKR, Tampereen kaupunki, Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Vesi
Paikkakunta
Tampere, muu Pirkanmaa