Lakean kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Lakean kerrostalot Vaasan Suvilahdessa

Suviportti kuva Lähienergia-sivustolta
Pilotoitu ratkaisu
Matalaenergiakerrostaloja, joissa korkea eristepaksuus, lämmönlähteenä maalämmön ja aurinkolämmön yhdistelmä
Alkoi/päättyi
2010
Kontaktihenkilö

Tekninen johtaja Veikko Jokimäki, Lakea Oy, veikko.jokimaki [at] lakea.fi

Keitä mukana
Lakea Oy, Peab Oy, Vaasan ammattikorkeakoulu
Tiivistelmä

Kyse on neljän talon kokonaisuudesta, jotka täydentävät Suvilahden asuntomessualuetta.

Korttelin neljästä talosta kaksi ensimmäistä olivat Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimushankekohteita. Niissä tutkittiin rakenteiden eristeiden paksuuden sekä asukkaiden kulutustottumusten merkitystä energiankulutukseen. Hankkeessa tutkittiin eristetason vaikutuksia energian kulutukseen, kustannuksiin ja kosteusarvoihin, joita seurataan rakenteisiin asennettujen antureiden avulla. Huoneistokohtaisilla mittareilla puolestaan tutkittiin asumistottumusten vaikutusta talon kokonaisenergiantarpeeseen. Lakea toteutti ensimmäisen talon viereen toisen, täysin samanlaisen talon uusien energiatehokkuusvaatimusten mukaisella eristepaksuudella. Myös toiseen taloon asennettiin tutkimusanturit tiedonkeruuta varten. Talosta tutkittiin rakennusaikana mahdolliset vuotokohdat ali- ja ylipaineistuksen avulla ja ohjeistettiin rakentajia paikkaamaan ne. Työntekijöille annettiin myös laatukoulutusta.

Kaikissa neljässä kerrostalossa on käytössä maalämpö yhdistettynä aurinkolämpökeräimiin. Lämpöjärjestelmän tehokkuutta on nostanut lämpöpumppujen ja aurinkokeräimien liittäminen yhteen. Yhteensä talojen katoilla on 36,6 neliömetriä aurinkokeräimiä, jotka lämmittävät käyttövettä, mutta myös maalämmön liuoksia. Keräimillä kesäisin saatava ylijäämäenergia varastoidaan kallioperään, mikä parantaa maalämpöjärjestelmän hyötysuhdetta.

Rahoitus
Yritykset, EAKR, Vasek, Vaasan kaupunki
Paikkakunta
Vaasa
Energiateknologiat
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet