Kaaripolun palvelukoti, Siilinjärvi

Kaaripolun palvelukoti, Siilinjärvi

Kaaripolku Kuva Innoriihi Oy
Pilotoitu ratkaisu
Luoda passiivienergia-palvelutalo
Alkoi/päättyi
2012-2013
Kontaktihenkilö

Raija Pajunen, Siilinjärven Kotipolku Oy, raija.pajunen [at] sjkotipolku.fi

Keitä mukana
Siilinjärven Kotipolku Oy, Innoriihi Oy, TTY, Itä-Suomen yliopisto, Rakennusliike Mustonen
Tiivistelmä

Siilinjärvelle valmistunut Kaaripolun palvelutalo on Suomen ensimmäinen ARA-tuotannossa toteutettu energiatehokkuudeltaan passiivitasoinen palvelutalo.

Kehitysprojektin tavoitteena oli tuottaa Siilinjärven kunnalle tilojen suhteen muunneltavissa oleva, palveluiden tehokkaaseen tuottamiseen sopiva ja pitkällä aikavälillä muuttuvia tarpeita vastaava vanhusten asumisyksikkö, joka on integroitavissa kunnan muuhun palvelutuotantoon.

Energiatehokkuusluvultaan talo on passiivitalo, lämmitysenergian tarve on 25 kWh/bm2. Korvausilma lämmitetään poistoilmalla ja sitä esilämmitetään ja -viilennetään maalämmöllä ja viileällä. Talon lämmitysenergia tuotetaan maalämmölllä, jota hyödynnetään paitsi tilan, myös käyttöveden ja kulkuluiskien lämmitykseen. Lisäksi hyödynnetään aurinkolämpökeräimiä. Maalämpöpumpulla tuotettua energiaa käytetään vain kun aurinkolämpökeräimistä ja lämpökaivoista ei saada riittävästi energiaa. Lisäksi osa talon sähköntarpeesta tuotetaan aurinkopaneeleilla. Rakennusautomaatio optimoi edullisimman energiantuotannon, lisäksi käytössä on laitteisto- ja olosuhdetiedon etäseuranta ja etäohjaus verkkoliittymän kautta.

Kerättyä tietoa hyödynnetään muissa kohteissa: toteutettu palvelukotihanke toimii pilottina Siilinjärven kunnan kanssa käynnistyneessä yhteistyössä, jossa Siilinjärven Kotipolku on palveluasuntotuottajana. Hoitohenkilökunta sekä ruokapalvelu- ja laitoshuoltohenkilöstö osallistui aktiivisesti Kaaripolun palvelutalon hankesuunnitteluun. Tämän mahdollistamiseksi kehitystyölle varattiin enemmän aikaa ja myös yliopistojen asiantuntijoita käytettiin apuna. Kilpailutuksessa käytettiin mallia, jossa toteutuksen tarjoajilla oli mahdollisuus tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Rahoitus
ARA
Paikkakunta
Siilinjärvi
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot