Mikkeli Smart City 2020 -demonstraatio Satamalahti

Mikkeli Smart City 2020 -demonstraatio Satamalahti

satamalahti Mikkelin kaupunki
Pilotoitu ratkaisu
Mikkeli Smart City 2020 -hankkeen tavoitteena on rakentaa digitaalista ja ekologista kaupunkiympäristöä, jonka kehitys-, pilotointi- ja demonstrointialustana toimii Mikkelin Satamalahden alue.
Alkoi/päättyi
2012-
Kontaktihenkilö

Mirja Mutikainen Ramboll Oy, mirja.mutikainen [at] ramboll.fi; Ilkka Tarkkanen Mikkelin kaupunki, ilkka.tarkkanen (@) mikkeli.fi

Keitä mukana
Mikkelin kaupunki, Ramboll Oy
Tiivistelmä

Mikkeli tähtää Suomen ensimmäiseksi digitaaliseksi kaupungiksi. Mikkeli Smart City 2020 -hankkeen tavoitteena on rakentaa digitaalista ja ekologista kaupunkiympäristöä.

Kehitys-, pilotointi- ja demonstrointialustana toimii Mikkelin Satamalahden alue, jonka kehittämisen visiossa keskeisellä sijalla ovat ekologisuus, uudet digitaaliset ratkaisut ja yhteisyyttä toteuttava kaupunki. Kaupunginosan on tarkoitus toimia kehitysympäristönä, joka houkuttelee yrittäjiä ja kehittäjiä testaamaan ja pilotoimaan omia palveluitaan ja tuotteitaan. Mikkeli on järjestänyt Satamalahden suunnittelusta kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun vuosina 2012 - 2013. Kaavoitus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä ja rakentaminen alkaa viimeistään vuonna 2019.

Satamalahden alueen kehittämisessä Mikkelin kaupunki tekee yhteistyötä Rambollin kanssa, joka toteuttaa työn Business Planin muodossa. Työssä on käyty läpi 40 kansainvälistä benchmarking-kohdetta Mikkelille käytännössä sopivan ja omaleimaisen ratkaisun löytämiseksi.

Satamalahden visio on konkretisoitu neljäksi päämääräksi (aktiivinen, kannustava ekologisuus; aikaa, laatua ja turvallisuutta elämään; vetovoimana Saimaa ja paikallinen elämysarki; joustava alusta aloittajalle, uudistujalle ja kasvajalle) ja niitä toteuttaviksi konsepteiksi. Konseptien työstöön on osallistettu haastatteluilla ja työpajoissa ja yhteensä on tunnistettu 150 Satamalahteen kehittämiseen osallistuvaa yritystä ja muuta toimijaa. Työn tuloksena syntyi Satamalahden Business Plan, jossa on kuvattu päämäärät eli teemat, päämääriä toteuttavat konseptit ja ratkaisut sekä niihin liittyvät toimijaverkostot ja tarvittavat kehityshankkeet. Uusien energiaratkaisujen osalta suunnitteilla on esimerkiksi omavarainen energiankäytön yhteisö, jossa alueen asukkailla olisi aktiivinen rooli energian ostossa ja myynnissä. Uusiutuvien energianlähteiden kuten aurinkoenergian ja biokaasun hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamiseksi sekä älykkään energiankäytön kehittämiseksi haetaan hankerahoitusta.

Kokemuksia on haettu myös Jyväskylän Kankaan alueelta.

Arviointi

?

Rahoitus
?
Paikkakunta
Mikkeli
Teknologioiden sijainti
Energian käyttömuodot
Suunnittelu- ja toteutusvaiheet